Det första steget när du ska måla om hemma är att ta reda på vilken sorts färg väggen är målad med. Det gör du genom att provtvätta. Löses färgen upp av vatten är det limfärg som först måste tas bort. Pensla hela ytan med vatten och avlägsna färgen med tvättsvamp. Om ytan istället blir mörk av vatten och fastnar på en trasa är den målad med kalkfärg. För att få denna yta fast måste du först borsta den med en hård borste. Om den däremot är målad i en blank akrylfärg behöver du rugga upp den med slippapper för att färgen ska fästa. Först därefter är det dags att tvätta.

Tvätta och spackla

Måla bara på en ren och torr yta. Använd målartvätt, en stor tvättsvamp och en stor bunke med rent sköljvatten. Tvätta noga så att verkligen allt fett och smuts försvinner. Skölj med vatten i flera omgångar, och byt sköljvatten ofta. Du vet att väggen är helt ren när sköljvattnet inte längre känns halt. Finns det lös färg eller tapet ska du skrapa bort med en spackel. Allt löst ska bort för att den målade ytan ska bli jämn, så se till att skrapa ordentligt. Eventuella sprickor och skador på ytan ska du sedan spackla. Låt spacklet torka, slipa, och spackla eventuellt igen.

Skydda och måla

Kanta med maskeringstejp mot lister, golv och tak som inte ska målas, och tejpa rullpapp på golvet. Flytta möblerna till en säker plats. Om du ska måla väggar, slå av huvudströmbrytaren och ta av locken till strömbrytare och kontakter. Nu är det dags att måla! Kom ihåg att använda dig av rätt målarverktyg, det hittar du hos Blå Huset i Sollentuna. Använd pensel till kanter och hörn, elementroller med långt skaft bakom element och en stor roller till de stora ytorna. Måla uppifrån och ner utan avbrott i avgränsade fält. Avsluta med att jämna ut genom att dra rollern vågrätt. Låt torka och måla en andra gång vid behov. Ta försiktigt bort maskeringstejpen först när väggen är torr.