De mest utmärkande egenskaperna för betong är hållfasthet och beständighet. Betongen kan också blandas till olika hårdhetsgrader och har kommit att bli användbart som byggnadsmaterial för många olika ändamål. Ett sådant område är golv, såväl i lyxiga inomhusmiljöer som i lokaler med tunga maskiner.

Att materialet är synnerligen hållfast innebär dock inte att det inte så småningom kan bli både repigt, sprucket och smutsigt. Numera finns dock metoder för att återvinna de ursprungliga egenskaperna med avseende på såväl estetik som funktion.

HTC Superfloor TM är en världspatenterad metod för att sanera och slipa betonggolv som är licensierad i ett drygt tiotal länder, bland annat i USA och Sverige. Genom att använda metoden kan ett slitet och smutsigt betonggolv förvandlas till en blank, vacker yta som dessutom har fördelen av att vara lätt att städa. Eftersom den blanka ytan inte samlar på sig partiklar av skilda slag blir den också miljövänlig och ekonomisk.

Den unika metod som HTC Superfloor TM står för är att med hjälp av ett verktyg som innehåller slipämne av diamant av olika grovhetsgrader bearbeta betongytan.  Verktyget är fäst på en slipmaskin. I början av processen används ett grövre slipämne för att avlägsna ytskiktet. Ju mer man närmar sig finishen desto finare slipämne använder man.